Hnh Nh L Ni Nh

Thy tr v California sau ci m khuya li xe chy gn nh in cung vo bnh vin UCLA kp thm m. Westwood Boulervard ngi ng vi nhng ngn n vng cht tr mnh thng tht qun a Thy khng nh con sc nh tr li vi i thng u vui sau nhng ngy tuyt lnh cm. Thy chy trn ci rt but ca thi tit tr v California m ly lng Thy th߽ng tch tng ngy khi m mi mi vng xa.

V Vn cng tr li California, rt tnh c nh mt sp t hay mt nh mnh trong lc tun trng bt u trn v trong sng hn. Nm tr߾c ngy Thy sp ri b Los Angles l ngy Vn n California ln u tin v nh du ln u quen nhau, "ci thu ban u lu luyn" K nim ngy u gp g ch c vng trng di theo nhng chuyn tr ma nng. Vy m hm Thy ri Cali, Vn nht nh: "cho Vn c lm ng߶i California tin chn Thy". Vn a Thy dn phi tr߶ng trong khi Thy u un nh cnh chim hi u ln u tin phi ri b vng bin c, phi ri xa ng߶i m hin, my c em gi d th߽ng, mi nh m cng v bi c xanh m߾t ca gia nh Thy khng bit n bao l Ngy hm , nhn Vn ra sc di chuyn my kin hnh l nng n ca Thy lng Thy bng dng c mt cht an i bng qu t߷ng chng nh Thy ang c chm sc. Ngy hm , Thy ra dng khng bun ru, Thy dng dng, nhng Vn c thy nhng nghn ngo trong lng Thy hiu qunh, nhng git l lp lnh sau nt c߶i gng gng, v c u t trong ci vy tay ga bit. Bn tay anh sit cht v hai ch "can dm" thn i nhn nh bao ln nu ko Thy ra khi nhng mi mt v tht vng.

Vn tr li California, khng mt li hn tr߾c, khng mt l th trong khi ci lnh ca nhng ngy tt m lch cn dai dng v ma l tnh yu sp n . V Thy nh vn cn chm trong mt mn s߽ng c c v bng hnh phc ca Thy va mi tan bin. M khng cn na bn Thy v ng߶i i xong on ߶ng trn. Ngy a m v vi nghn thu , Thy au n n khng cn khc c. i Mca Thy mong manh nh cnh lan tm, nng nn n hu nh nhng o hn g , du dng nh nhng cnh ut kim h߽ng, v bn b nh loi hoa bt t gi khng cn n Thy vn cn ang bng hong trong ni mt mt qa ln th Vn li tr v. Bui chiu nghe L, bn thn ca Thy v ca Vn hn h bo tin: "Vn sp n California, Thy c mun gp li Vn khng". Thy nghe nh ging mnh l hoc: ", nu anh y c th gi th gp ch. Cho Thy gi li cho anh y . ". Tht ra Vn tr v y ch thm L, ng߶i bn ch thn, v Vn khng bit rng Thy v Cali sm hn d t߷ng. Vi Thy, Vn vn cn trong m k nim ngn ngang m h gn lin vi m hm no c anh' trng mong manh v trn ln tc ca hai a v bui chiu phi tr߶ng mc d chng "m s߽ng phi cng no n " nhng cng cho lng Thy rng rc "thi anh li bun v em mang ". Thy mong gp li Vn khng phi v Thy ang c nhng bui sng ngi khc ht hiu bn m ca m m n gin ch v Thy thch gp li mt ng߶i i x Nhng ti sao anh y lun lun xut hin nhng lc Thy su ho r ri,

Thy km t߽i, nh mt sc mnh v hnh m thng mun gip Thy ng ln vng vng tr lո

Thy mang mt tm trng hng h khi ch ting chung ca reo vang. Thy t nh mi vic s n gin, s bt u bng cu hi han th߶ng l ca hai ng߶i bn lu ngy gp nha V xc ng hay dng dng , Vn xut hin ca vi L, im ng nh mt vt nng bn hin nh. Vn v Thy vn ngng ngp khng bit bt u th no trong khi L ch i mt cu mi v o nh. Cnh mai vng nh Thy n r nh bo hiu mt im lnh. Thy n khch ma xun khng mt tch n߾c tr nng, mc d b bnh tr m ca Thy li vn c by bin kho lo trn bn rt i ng ph߽ng. L kn o nhn nh ca m ca Thy phng ln treo trn t߶ng. Vn ch bo Thy l Vn ngc nhin thy Thy tr hn hi gp mt nm ngoi nh trnh i mt li chia bun u nm.

L nh߶ng tay li cho Vn Thy v Vn li c dp tr chuyn lan man, nhng chuyn khng u khng ui nh hm n Thy ni huyn thuyn nh s Vn vi ci t nh mun thu v ci nhn thu sut lng ng߶i s nhn ra ni bun ca Thy, li khuyn Thy phi "can m" . L ngc nhin nhn Thy thay i, vui v, hot bt. L nhn su vo mt Thy vi n c߶i nghi hoc trn mi tru Thy : "c phi lan hu su i trong ho ngoi t߽i khng ". Thy gt u c߶i , khng chng ch v thu mnh m p bn cnh Vn k chuyn min man dn ni Vn li xe lc ߶ng. R thm mt ng߶i bn, bn Thy bn ng߶i li gp nhau trong nh trng bn vng bin, trn mt chic tu c tch. Thy v bn b hu nh qun khuy mt th gii bn ngoi v ngm ngi cho nhng chuyn tu c s phn km may mn ni danh trn th gii nh ngm ngi cho mt s ng߶i quen , ng߶i khng quen m tm d߾i lng i d߽ng nm n Than`h ph bin va m rc r hn bao gi vi n, tu, trng sao v bin n߾c lung linh. Thy c߶i vui d߾i nh trng, mt nim vui b th, v ch cho c bn xem vng trng nm lng l d߾i y n߾c khi i ngang qua vng h c n c li thnh thi nh chuyn thn tin. Tun trng vn cn y, nhng Thy phi tr v bn bu vi cng vic ngy m. Vn vn mt mnh y vi chic xe khm ph vng t mi "Cali i d kh v ". California c c con ng߶i v thin nhin Vn say m trong my ngy ngh ngn ng m cui tr߾c khi Vn li tr v qu h߽ng th hai, ni anh nh c, Thy cng Vn v L thm mt ln ngm trng khi khm ph ra ba a c cng mt th am m l ngm trng . Thy tm s vi L, nh trng cho ng߶i ta ci cm gic m m, v lun lun n mang Thy tr v thu u th hnh phc. Cn L th c߶i khanh khch bo nh trng lm cho ng߶i v nhng con th cm thy hoang di hn. Vn khng ni ngh v trng cho chng Thy nghe nhng Vn i ch ngi sau mi ln nhn thy trng di xa v tr c.

Trng c sng long lanh trn nh i gia nhng cnh l thao thc vt ngang bu tri m mng v nh la bp bng du dng bn cnh my cc n߾c hn hoan theo my cu chuyn tu m Vn, L v Thy thi nhau k. C mt thnh ph Orange ang cng bn Thy, ba ng߶i, tm nh trng mnh mang bn d߾i chn

Thy thy mnh vui khi nhn Vn c߶i v k chuyn trong ba n t Thy xc ng khi nghe li ging ni m p ca Vn k cho Thy v L nghe v nhng ng߶i Vit anh gp ni anh sinh sng. Nhng ni kh m anh tng chng kin khng phi v ming cm manh o hay v kin thc m v tnh y T mt t n߾c qu h߽ng n mt t n߾c xa l tnh yu cng khn kh. Hon cnh l mt nguyn nhn ln ng߶i ta li khi yu nhau lm kh nhau, xa nhau lm kh nhau, khng cn yu nhau lm kh nhau, la di nhau lm kh nhau, v thnh tht cng lm kh nha Vn hi L v Thy phi lm th no bt kh khi qa yu nhau hoc khi khng yu nhau na hoc mt trong hai hay ba ng߶i khng c y Cu hi qu ln, ba ng߶i xoay loanh quanh gn ht na m vn khng tm c cu tr li cho nhng nhn vt anh k v cho chnh bn thn mnh. Cu hi vn cn khng gii p v ri cng nh nm ngoi Vn li phi ra ...

Ddm li xe trn mt freeway bn rn, n߾c mt Thy ri lng l khi chy ngang qua exit Rose Hills Road, Thy ngh n thn xc m gi ny ang ng yn trong lng i lnh gi.  Thy khng cn rt t ti nh mu ng nm ngoi v Thy xa vng tuyt trng mnh mng nhng cn Vn ra sao khi tr li vng ni i tuyt ph nh nhng ngn Ph s kia ? Thy li nh n m v ngh v Vn vi mt dng suy ngh khng ngng nh chic xe Thy vn lao vn vt trong bng m trong khi Khnh H trm lng khoc khoi trn tng li tng ch:

"Anh n ni ny
bao iu cha ni
lng l chia xbr> sao lng qa vi
mt ci bao lbr> ta v ngm ng.. "

Thy v n nh chong n c li quyn sch m Vn mang n cho Thy tr߾c khi chia tay ln na v cm thy lng lng du thanh thn . Thy bt u gic ng tr ni ca Thy sau khi ghi vi my dng th m c l s khng c gi i:

"Vn, c l bn y tri ang bt u mt ngy m Em ngh n anh. Gi ny anh n bnh vin, bn bu vi vi bnh nhn v cng vic. Em t߷ng tng ra anh khun mt hin ho, i knh trng chm ch v trm lng. Ni anh c l by gi vn cn tuyt trng, i thng vn xanh, v anh ang c mt cun sch no sau gi lm vic. Tri tim em m li khi ngh n anh, tri tim nhn hu ca mt ng߶i thanh nin xa gia nh v khng ngng lm vic. Em nh li m ti mnh ba a gp g v bui n ti thn mt. Ci mm tay tht t nhin v du dng ca anh lm em chng lng bit m Ch l mt ci nm tay gin d tnh c khi chng mnh tranh nhau tr tin qan n, tnh c nh khi chng mnh gp g cng lm em xc ng. Quyn sch nho nh anh mang n lm qa cho ln gp li cng lm em xc ng. Anh bo nh c ht, c xong s k cho anh nghe khi gp lո Em c ri, em k cho Vn nghe Nht Hnh c vit th ny:

"Ny em, em c kh au v cch ti th߽ng em khng" (*)

Cn em c l em nn ni th ny:

"Ny anh , cch m Thy ngh n anh c lm Thy kh".

L hi em "c phi Thy c cm tnh vi Vn". Em c߶i "l bn ca bn ta sao li khng cm tnh ch'" . L c߶i h ngh Em cng h nghi, h nghi ngay c tri tim mnh. Lm sao em c th tr li c, anh hay s m p du dng ca anh lm em thay Em s hnh phc hay au kh?. Nhng em bt u lo s tri tim ca em ri s thao thc trn tr nhiu hn sau nhng ngy di vng bng ca m Em s trong em s bt u mt ni nh mi l nhng rt gn g  Ddm anh t ga, bng mt ging vui v em chc anh "thng l bnh an" nhng sao lng khng khi bng khung. Em hi "cai a anh " thc s em mun c a anh nh ngy anh tin em ri Californi Chuyn bay ca anh qa sm hay anh khng mun em thc sm v s li t ga ca chng mnh s lm v tan khonh khoc thinh lng ngn ngi ca bui sng m s߽ng Cali. Anh li khuyn em "can m trong cuc sng" sao em nghe bun mun khc. C hai chng mnh u cn ph i can m. Anh khuyn em nh khuyn cho chnh anh. Can m sng, can m lm vic , v can m gi cho mnh nhng yu th߽ng cho d hon cnh ra sa T ngy m ra i vnh vin em bt u lo s nhng g hnh nh l chia l   Nu nh c mt ngy em th߽ng phi mt ng߶i mt ph߽ng xa rt xa nh cu chuyn anh k , liu em c chu ng ni nhng cch xa nh em tng hng hn chng minh vi b bn v thy gio trong tr߶ng rng "Xa cch lm gia tng lng yu th߽ng" . Anh hn em thng 7 s thm mt ln gp g. T y n thng by ngy thng di bit m Chng mnh no c phi l Ngu Lang Chc N m phi i ch cho n thng 7 ma ng Nhng chng mnh cch tr , chng mnh khng lm khc hn c. Thi th i ch thng 7, i sng tng ngy l tng i thay, na nm bit bao l i thay v bt u t by gi trong em ang c s i thay, hnh nh l ni nh."

Lin
_____
(*) trch t quyn "Th߽ng Yu Theo Ph߽ng Php Bt Dy" ca
Nht Hnh