Phỏng vấn TrangThanh Trc:

 

1. Tiếng nhạc Việt trong lng Paris - Người Viễn Xứ 2006 

 

2. Tản Mạn với Trang Thanh Trc về 14 Tnh Khc Trong CD "Từ Một Pha Khng Em -2005

 

3. Cng Nắm Tay Nhau Đi Tm Một Ngọn Đn - 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

return home