Click here to Order Ngan Phuong

Thi tập dày 160 trang với sự hiện diện của 70 tác giả trong khoảng 140 bài thơ. Giá 9 Mỹ kim, cộng thêm 1 đồng tiền bưu phí.
Nếu bạn muốn có được thi tập. xin e-mail cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

Nếu bạn không click vào order form được, bạn có thể gửi 1 message về nganphuong@usạnet.