Thành lập từ năm 1996, được biết với tên Poetry Digest, Văn Nghệ Ngàn Phương là một trong vài tờ báo liên mạng phát hành liên tục và đều đặn nhất.

VNNP là một sinh hoạt tự nguyện. Vì vậy, các bạn không phải tốn kém về vật chất hoặc tinh thần khi ghi danhnhận báo. Nếu bạn là người thích viết sách, sáng tác, VNNP luôn luôn mong mỏi nhận được bài vở của các bạn. Mọi ý kiến xây dựng đều được hoan nghênh. Thư từ, bài vở xin gửi qua email: vnnp@tntt.org.

Nếu bạn muốn ghi danh hoặc rút tên ra khỏi danh sách độc giả, hãy gửi một email về: tntt-master@tntt.org. Trong message viết subscribe vnnp để ghi danh, hoặc unsubsribe vnnp để rút tên.

Thành thật cảm ơn bạn.

Văn Nghệ Ngàn Phương(c) 1996, 1997, 1998, 1999
Copyright for content used on this website remains the property of its repective authors