Text Box: Cánh  Chiều
t́nh ca NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
phổ thơ PHẠM NGỌC

Tiếng hát: NGUYÊN THẢO - THỤY LONG – TỐ HÀ  QUỲNH LAN – TỐ NGA – HẠNH NGUYÊN – QUANG MINH

1. Cánh chiều
2. Mai em đi
3. Hỏi em
4. Hạ xa
5. Mưa tháng chín
6. Nỗi nhớ lặng câm
7. Trắng một ḍng sông
8. Một giấc cho riêng em
9. V́ sao ngấn lệ
10. Như giọt mưa dài qua phố xưa
MUSIC TRACKS:
11. Cánh chiều
12. Như giọt mưa dài qua phố xưa

•••
Ḥa âm phối khí:
Quang Đạt
Thực hiện:
Huricane production
Photo and cover design:
Nguyễn Tiến Tâm
Phát hành
10/2004

All songs © copyright by Nguyễn Đăng Tuấn 2003-2004
. All right reserved
•••

Giá ủng hộ văn nghệ kể cả cước phí bưu điện 10 USD
Địa chỉ liên lạc:

Tuấn Nguyễn
11203 Denmore Lane
Riverview, FL 33569
USA
email: tnguyen205@aol.com
email: phamngoc@poetic.com
website: http://saigonline.com/phamngoc

•••

             MP3 Samples:         1. Mai em đi (Hạnh Nguyên)

                                               2. Mưa tháng chín ( Nguyên Thảo)   

                                               3. Đoản khúcMưa Tháng 9” (Ngọc Dung)