Nguyen Tan Hung - Short Story - Truyn Ngn: Mt Ni Rt Tht

Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]

Mt Ni Rt Tht

Nguyn Tn Hng

     Ti c ci tt hay... h thng ha cc bi vit ca mnh. Gi ngm ngh li, khng bit b nh hܪng bi thy hay c no y? S l mi khi ti ǥt bt vit mt bi g l t dng trong u c cu hi, i khi, bi ny s nm u, cun sch no s in trong tng lai! V tnh ti hay... thng bi (nhng khng phi thng bi x ph nh cc thy Nguyn Anh Bn, Trn Vn Dinh... u nghen). Vit l Nj li, bit u ǩi ny khng c ngܩi džc th Ǯi ǩi sau, ch khng c v vit ri b. Vy m ln ny nh ph l, bi ti khng bit bi ny thuc v loi g Nj c th i chung hay nm chung vi cc bi khc trong mt cun sch. Thi th h hi phn gii v c l ti ang "ty bt," c phi?

     Mc d hc gi Lm Ng ܩng c phn, i Nj, "lm ngܩi cm bt m khng dm vit v ci ti th khng th no thnh nh vn ln," nhng hu ht ai ai c kinh nghim cm bt NJu rt s khi vit v ci ti, ci ng ght ca mnh! Bi, th nht, khng n khch! Th ljn, khng phi d vit! Ch cn c cht cht t nh bng, khoe khoang l "tiu tn thng" ngay. Tuy nhin lu lu cng phi lm gan. "C phܧc lm quan, c gan lm giu" m l, nhng giu y cng l giu ch giu ngha m thi... Cng vui ǩi...

     Nhn i nhn li nhng ngܩi cm bt, ni ting hoc ܮc Ƕc gi bit ljn cht cht (nh ti chng hn), xut thn t hai trܩng L Ngc Hn - Nguyn nh Chiu c th k t ln ljn nh l Xun V, Hunh Hu Cu, H Trܩng An, L Tn Lc, Phm Cng Thin, Kit Tn, Ng Vn Th, Phng Nhn..., Nguyn Nguyt nh..., vn vn, ti v b x Hng Lan. Ring i vi cc anh, ti l ngܩi nh nht nhng li l ngܩi may mn nht. May mn nht im ti ܮc hc sut by nm lin t nj tht ljn nj nht, cn my v kia th mi ngܩi ch mt, hai, hay vi ba nm...

     Ngoi hnh nh kh m nt l... ngܩi lnh tu trn khp no ܩng t nܧc qu hng (ti l dn "hai qun" m), th ngܩi hc tr trai cng nh gi ca x M ni chung NJu lp lnh y trong ton b sng tc vn, th, nhc, ha ca ti. Tuy nhin, mi cho ljn khi khi s dng b trܩng thin Mt Gic M Tin th ti mi phc ha, dnh nguyn cun u Nj i su vo ǩi sng tm tnh ca nhng ngܩi hc sinh tnh l th x M Tho ni ring v vng ln cn Long An, Bn Tre, G Cng... ni chung. y m... "mu s ti nhn nhng thnh s ti thin," cho nn cng mong rng khng ljn ni lm phin lng hay lm tht vng nhng ngܩi thn thng xut thn t hai trܩng xa yu qu L Ngc Hn - Nguyn nh Chiu, khi cc bn c dp tnh c džc qua tc phm ny...

     hay, ny gi lng vng tung nh ch l chuyn... mo khen mo di ui? Well , th y, ti s k bn nghe nhng g ti sng qua vi thy c, bn c, trܩng xa. C l n s rt khc vi nhng ln ti xy truyn ngn dng truyn di, thi v ha, tiu thuyt ha hay trn tc ha cuc ǩi.

     Ti theo ch hai Kim, ch ba Cc, anh t Tn ln tnh i hc vo nm ti 11 tui, sau khi thi rt nj tht trܩng cng. Ti hc lp tip lin ca thy Truyn trܩng Nam Tiu Hc, xo xo bn kia trܩng Nguyn nh Chiu. Nm ny mi thc s chnh l nm to nn tng cho cuc ǩi ti, cuc ǩi ngܩi hc tr, r qua mt khc quanh... lch s. V bng dng ti ham hc hn ham chi! Phn th chung vi anh ch, ti ti c cm nܧc xong xui th ai ny t Ƕng lo vic sch n. Khc vi khi dܧi qu, mi khi chiu xung, thܩng hay tm nm tm ba cu c hay ln hp dܧi sng hoc banh hay th diu trn rung. Bi vy, khi thi xong nj tht ln hai ti tin chc l ti s thnh hc tr trung hc.

     Lc trܩng cha m rng ra i l Hng Vng m pha sau cn nm trong bc vng thnh xi mng t nhm, sn mu xanh lc, c gn ming chai trn nh v c cng st ging nh cng trܧc. Bc tܩng thnh chy dc theo ܩng Paulus Hunh Tnh Ca ch tr t t bn xm nh ngi Phan Hin o m qua. Bi vy, ngy theo chn ch ba Cc i d kt qu cng sau trܩng, l ti h hng trong lng khng cht g s trt v chui. Ti cn nh c lp thy Truyn l 63 a m c ti 54 a u. Lp l ngoi cng st, pha sau tm bng en dn kt qu, ti nhn su vo khun vin trܩng thy dy lu Di vi hng cy cao, hnh nh l cy di nga, lng thm thung mong ngy thng chng qua Nj ljn ngy tu trܩng lm hc sinh trung hc. Mc ng phc qun ty xanh m, o trng, mang giy m hay giy bata , ming ti c gn ph hiu ng hong thay v qun i, o s mi, mang dp lng xng nh trܩng Nam Tiu Hc.

     Ni chung, hu ht thy c NJu khng t th nhiu, kha cnh ny hay bnh din kia, l thn tܮng ca mnh trong nhng nm trung hc. Nhng, nhng thy c sau y c th c nhiu nh hܪng v k nim trong ti. V mn Vit Vn, mt trong nhng mn ti c ci khiu tri ban ch chng gii dang hay ti cn g.

     Nm nj tht ti hc vi c Dung, khng nh h. C nh ngܩi, tr p, duyn dng qu nn lm ti m mn tm thn. Mi ln tr bi ng k bn c nghe mi thm khng bit t da tht hay o qun m ti c ci cm gic lng lng hnh phc. Mun ܮc gi ln tr bi hoi v mun thi gian tr bi nh di ra mi. Nht l ging ni ca c, i ngt ngo lm sao y. Nguyn l con gi hc ban C (c l v bn L Ngc Hn thiu lp nn gi tm qua Nguyn nh Chiu trong nhng nm u), ti u c thm Nj a no. V yu trm thng thm c m ti cm thy bc bi khi nhng thng to con ln xc, nhiu a ng cao hn c c ci u, lun n o dܧi xm nh l cui lp, thnh thong bung li bng gi chc gho c. "V l, tht hc" va va phi phi thi, ti hay thm dy ǩi bn n trong lng v ghen tc. Ri tung nh... "thin bt dung gian," ng tri bit ti a tnh a cm hay sao m bt ti sut su nm tri cn li ch hc ton vi thy, lm mt hng sch trn!

     Nm nj lc ti hc Vit Vn vi thy Hy, Nguyn Ngc Hy th phi. ng ngܩi Trung, trng tro, p trai. Ging ni vo von cng khng thua g my c, c iu hi l l... "em ni" thnh "em ni", "v ngoi" thnh "v ngi"... nghe rit cng quen tai. c bit ngoi nhng bi ging thy cn bt c lp lm... tp džc sch ring Nj thy cho thm im theo kiu... extra credit by gi. Tp džc sch chng c g khc hn l tp tm lܮc ct truyn nhng sch mnh džc, ging nh... book reports bn ny. L d nhin a no džc nhiu th ܮc nhiu im, nu mnh chu kh. Nhng t ci chu kh rt tnh c bui ban u m ti m džc lun. Ti ngy ch d hi bn b c sch no mi Nj chuyn tay nhau džc. c ht T Lc Vn on džc qua sch dch ca La Fontain, Hector Malot... Ri bn cnh mi bi tm lܮc ct truyn ti cn v vi th tranh nh, lm th con cc (sau ny ti thܩng xem v sa li gi tng b cng hu l) Nj ܮc nhn nhng li ban thܪng, khen tng ca thy... Gi nh li thy hay hay...

     Nm nj t ti hc vi thy H Th Vin, thi s Th Vin. Thy ging hay lm, nghe m lun. Lc thy din t Don Juan, trong Le Cid ca Pierre Corneil, b m, thy banh ngc... l tay b bc nt o lun mi vui. C bn bng cܩi rn rn, thy ly cc phn chi thng no cܩi ln nht. Nhng lin sau thy ging tip v c bn li nhp vo m hn trn, im phng phc lng nghe. C iu hi xa ti džc th thy ti khng cm. G m Budapest, Varsovie... ti bo thm trong bng l thy vng ngoi. C l tui tr Vit Nam vn d dng nhp hn vo th Nguyn Cng Tr, Nguyn Khuyn, Trn T Xng, Tn ... hn. Gi c ra x ngܩi m rng tm nhn, mi thy thy bung xui cm xc cho ngܩi ngoi, nu thy c dp xut ngoi hiu qua ǩi sng Ty phng, th cng ng cng hay thi...

     Nm nj nht ti hc trit vi thy Minh, Trn Quang Minh. Thy hin kh, dng ngܩi trung trung, ǥc bit c b ru t ai c. Tuy l mn hc kh nhng m thy ging rt d hiu nn bt hp dn t u ljn cui. Cho nhng ai thch suy t, nh ti l mt. nh mt nhn ǩi bng dng thay ǰi hn, ng hc tr t nj nh tr xung sao m non nt, ngy th qu. V mnh c tܪng mnh l nhng trit gia khng bng. Trong u nh mun nghim ra mt h thng trit mi nhm thay th nhng h thng trit ca Aristotle, Plato, Descartes, Freud, Kant, Nietzsche, Kierkergaard... By gi th chc ch thy tr cho thy ri nn chng hiu trit gia khc vi ngܩi thܩng ch no, im no... Song, ngoi tr phn o c Hc, Tm L Hc nhng cn bn Lun L Hc c l gip ti nhiu nht. nhng nm ln i hc i thi mܧn T Ti I cho nhng ai cn hon dch, ly tin b ti xi chi. Lm lun NJ lun l cho mn Vit Vn th khi phi ch ri. Cn cc bi ton, vt l, ha hc th dn MPC ( Mathematics, Physics, Chemestry ) hay MG ( Mathematics General ) cng vn cn y mt bng. Thi chi chi m u ton bnh th tr ln, cho n xng danh vi vai... k gi, nhn vin Air Vit Nam nh ghi trong th th sinh...

     Qua bn ny gp li bn b, ti n hay thc mc... "my i ban B m cng by ǥt vit lch, lm th..." da, ti ti n hng Nj nn khng ng rng trong 7 nm Nguyn nh Chiu ti c 7 ln xܧng danh v mn Vit Vn. Nh vy m c lnh phn thܪng NJu NJu, h h. Cng cp, cng lp mt thi vi ti my a gii c ting nh Lm Tr Minh, Quch Tinh Vn, Nguyn Thnh Chu (ba thng ny i du hc Php, Canada v Nht sau khi LJ phn hai), nhng ch c Minh l gii v Vit Vn. N v ti thay phin nhau ng nht hoc nh ch hng chu ng hng th ba. Bit n c ti nhng xt k ra ti cng ly lm phin h my thy d lm, v ch vit ca n nh cua b cn ch vit ca ti khng ljn ni t...

     Khong thi gian trung hc ti c dp chi thn vi my a nh Nguyn Minh c (thiu t tiu on trܪng, S on 7, t trn kinh xng Long nh nm 74), Dng Vn t (tiu on trܪng Bit Cch D), T Kim Tin (i y Khng Qun), Nguyn Gia Quyn (chun y mi ra trܩng t trn Cai Ly, sau Mu Thn khng lu, nm 1969), Nguyn Xun ip (lut s trc thuc B Kinh T Ti Chnh, Si Gn) v nhiu a na k sao cho xit... Nhng ti thn nht vi hai thng sau ny, v c ba ngi chung mt bn t nj tht ljn nj tam. Quyn b ui v vi phm k lut phi xin qua hc bn Kin Ha, v ip di chuyn ln Si Gn, ǰi tn Nguyn Duy Tܪng ǥng hc nhy. ip k li... "ti hi vo lp gp li thy, Tn Tht Trung Ngha, dy Vn Vt nm xa." "Thi, thy b g, mnh l anh em hc cng mt lp m," thy bo vy... K cng vui...

     Ngoi vic ngi chung bn, bn nht ngay dy gia, s d ti thn vi hai thng Quyn v ip l v ti n l dn ti th x M Tho, cn ti dܧi qu ln, t lng Bnh Phan qun Ch Go. Gia nh Quyn th c my mu vܩn G Ct, xo xo cha Vnh Trng cn anh th ba ca ip, Nguyn Minh Tun, l ch va l Bn Tm Nga, va l ln nht trong tnh. Gi gm li, dn dܧi qu ln thnh hc thܩng c nhiu c hi Nj sng trong cnh m NJm xui cho mt mi cng nh ngang tri lm ly bi t hn l m dn thnh. Dn xa x tri ni th d dng th tm hn ln th xc i hoang. Nhng thܩng phi nh vo my thng th cng th a mi c ch ng n nh u, lp tng hnh dinh Nj by binh b trn. V ti may mn c ܮc my thng bn ni kh tht ch tnh, bit mnh con nh ngho lm khi bn n cho mܮn tin mua v xe v nh m tr hay hng tr th thi ch khng bao gi m ming i.

     Qua Quyn v ip, ti chi thn vi m bn Ch C, nh anh em Nguyn Thnh Knh, Nguyn Thnh Nng (i y Khng Qun, qu Tm Vu, Long An), Quang ǩn guitar tay tri (i y B Binh)... cng hai b ch kt ngha Nguyn Th Thanh Dng, Nguyn Th Thanh Hoi..., m bn gn cha Vnh Trng nh Trung (trung s Hi Qun), Hip (trung y B Binh tiu khu Vnh Long)... Cn ti a phng ti , khu Hng Cng ǰ ln Xm Tre th c Nguyn Vn Chu (i y bin tp vin Cnh St), Hng, Lc (i y Khng Qun), L (i y B Binh), Ho Chu (i y B Binh)... v mt l bn ca anh t Tn (chun y mi ra trܩng cht trn Lp V, Sa c), nh t, Ch, u (chun y mi ra trܩng cht trn Sm Giang, nh Tܩng), Lm mp, vn vn... Nhn li, qu ng l... "lm trai thi lon," ton i lnh. Cng kha 17 SQHQ Nha Trang vi ti, dn Nguyn nh Chiu, M Tho cng c Thi Vn A, La X, V Quc Tr, Nguyn Vn Su (t trn sau 75), nhng hc trܧc hoc sau ch khng a no cng cp, cng lp... Kt cuc ri k mt ngܩi cn, lu lc, t tn khp mi ni. i l vy...

     Cn mt ngܩi na m ti cng c nhiu k nim l c gim th Tt, Nguyn Th Tt, hc tr hay gi l b by Tt. C l ti t "ng" ng tng gim th Vng, Trn Vn Vng, hc tr hay gi l C Vng hoc bc ba Vng, v ti thy ng xa xa l ti lo n. Ln u tin ti ܮc b by Tt "chm sc" l ba b cng sin u tin trong ǩi hc tr. Hng bit b tr hc v bc Mܩi gc cng ng ca sm hn thܩng l hay l cp cua i chi b im danh bt t m hai thng ti b... mi i hc ngy cha nht. Thng Nguyn Minh c (dn Long Phng, Trc Giang, Kin Ha), lc chung xm Ging Nܧc b trn vi ti (gia Hng Cng vi t Thnh Ty), mi sng sm m li nh hi ch Ba ti, r ti... i chi. B ch cng d tnh bo... "a, hai a i chi vng vng y thi, ng i u xa nghen," ch u bit ti ti phi i xung tn trܩng. Ti nh... hu nh c lp ba bn chc a trai c gi c b cng sin NJu phi chp pht 500 cu, i khi, t nay ti cha ti li ... B by Tt chu kh i ti i lui kim sot tng a cho ljn khi tt c np bi, k nh b cng sin chung vi l "hc tr c b gi n cܧp" quy ph khng thua g qu qui.

     Nhng ln th hai b b by "chm sc" ti th ti hi run. S l ba tra hm bn ti i hc thm lp ban chiu dy lu Di. Gia lc tri bt thnh lnh ni cn ging gi, ma ri vi vt ngoi sn. Chng bit v my ly u bnh lt hay nܧc bo ch xi r hay sao y m bng ti cng cng, mc t qu c. Xin php thy i ra ngoi xong xui ti chy t gia lu ljn cui lu (pha L i Hnh v ng ra cng trܧc) Nj xung cu thang, tm phng v sinh. Nhng tri bng dng ni cn thnh n, sm chp ng lm ti bt s qu, cm lng chng u, vch qun t ngay gc ct st y r st. ang thoi mi qu chng chng m Ǣng sau lng b ai hi nht... "tr ny, tr tn g..." Ti ng ngoi li, ht hn, tri t... b by Tt, v nh ng im chu trn ht chy chi phng no...

     Ln th ba l lc ti ln ri, hc nj nht ri, sp sa ri trܩng ri m b my thng bn xi... nn cng lm gan. Phn ngay gia tra m nghe ting con gi cht cht pha bn trong, chng chu i ng m lm phin hng xm, nn ti cng mun nho ln coi mt coi mt mi c sng nܧc hay khng. Bn xng tay o, tro tܩng, nh u qua my nhnh i pha sau nh ng hiu trܪng, thy L Ngc Ton. Bn con gi cn nh nht nn khe nhn trn tri. Ti lt my tri ln thy xung cho m bn... Bng t xa b by Tt bang bang ti... "tr kia, tr tn g, hy mau xung y..." Li b ghi tn, li b ging moral , li b pht... Suy i ngh li, thy b hin. Ton l nhng ti ng b a ra hi ng k lut, ng b ui, m ri ti cng ch b "hnh ti" qua loa...

     Lc thy hiu trܪng Ton v thay th thy hiu trܪng c, thy Phm Vn Lܮc ǰi i ri. Sau mt mn lt ǰ lan ra t Si Gn khi tng thng Ng nh Dim b o chnh. Nm bn ti hc nj nh nn khng dnh lu vo ban ch mu, git dy, iu Ƕng nn phn ln ch ng nhn my nhm qu khch ni lon... "Nht t vi s bn t vi s," g g cng l thy ca mnh m sao li c v... rܮt chy c c nh vy. Nht l khi ti thy thy gim th Hong (thy c dy ti lp nht trܩng qun Ch Go), b nh l u chy mu th, thit tnh, ti bt nhn ht kin... Cng may, trang s mu ca hc ܩng ... bo pht bo tn, khng my chc trt t ܮc vn hi...

     "Khng thy my lm nn," qu tht ngܩi xa ni ng. Ti nm vng ܮc cn bn trung hc l nh cng n ca cc thy sau y, i cng v khng nh ht: thy Bi Vn Chi dy Ton, thy Nguyn Vn Kin, dy Vt L, thy Phm Nguyn Chu dy Ha Hc, thy Tn Tht Trung Ngha dy Vn Vt, thy Nguyn Anh Bn dy Php Vn, thy Trn Ngc T, thy L Ph Th dy Anh Vn, thy Nguyn An Ninh thy Nguyn Duy Tܩng dy Nhc, thy Nguyn Vn Du, thy Nguyn Nht Tn dy V (v tܮng Pht rt nhiu ln)... Cc thy L Vn Ch, Dng Vn Knh, Trung Ruyn, Phng Vn Ti... cng khng cn nh dy mn g...

     Thm mt iu ng ni l trong trܩng khng c mn hc v thy dy... vit vn. M tung nh lc ra ǩi ch phi t mnh t ut, tm kim hܧng i ring. Sau my quyn u gn nh t truyn, Mt Chuyn Ra Khi (phn na vit trܧc 75), Mt i Hc, Mt Thu Lm "Trm", Mt Cnh Hai Qu ..., ti bt u cn NJ ti bn li... "tm s hc o," hi qua cc bt n anh i trܧc, v nghim ra... chn l, vit tip Mt Ni Bun Ring , ri phng bt vi hai b trܩng thin Mt Tri Mt Bin (vit xong mt quyn rܫi, d tr 3 quyn), Mt Gic M Tin (vit xong 4 quyn, d tr 8 quyn)...

     L lng thay, tri t ny... khng mo, cho nn trong chuyn v Montreal ra mt sch vo nm 1992 cho cun Mt Ni Bun Ring , do nhm Nng Mi ca V Ngc Hin v thn hu bo tr, li c ngܩi bt thnh lnh gi phone cho ti. Nhn phone t Phan Th Hu, thng bn HQ 17 m v chng ti ang t tc ti nh n, ti vn inh ninh rng ngܩi u dy bn kia c th l mt trong nhng Ƕc gi " m" ca ti m thi. Ai d... "phi my l Hng M Tho hng, tao ip y..." Tri t, xa cch nhau ng 30 nm, t nm 1962, cha mt ln gp li m ti nghe ting n vi ging cܩi h h l ti nhn ra ngay... Ai d... V Ngc Hin by gi l em v n... Ai d... n a gia nh i vacation v thm bn ngoi... Tht l bt ng, Nj ri chng bao lu sau dnh cho th gi li xe, hai a ܮc dp m nhau mng mng, ti ti... Nhc li chuyn xa, thu hc tr...

     Ti hi thm anh Tun, mt ngܩi anh c mt khng hai t min Trung, Nng, vo Nam lp nghip. Thng em, ri thng lun bn em. Lo cho em, ri lo lun cho bn em. Lo cho ti t M Tho tn ljn Nha Trang. V sau khi sang li va l Bn Tm Nga anh v Si Gn mt thi gian, ri ra Nha Trang lp nh may Ton Mi, ng vo lc ti nhp trܩng Hi Qun. Anh gi qu cp vo trܩng v gn Tt, Tt 1967, cn cho tin mua v my bay v Si Gn v anh bit... "tin lnh tnh lin..." Ti hi thm hai b ch kt ngha Dng Chu v Hoi Hng... May qu, tt c cng gia nh ni ngoi vܮt bin, vܮt thot ܮc nanh vut cng sn sau gn mܩi nm iu ng... Ri t , qua ip, ti lin lc ܮc nhng bn b c nh Nguyn Thnh Chu, Nguyn Vn Sng (i y Khng Qun, bit danh "Sng c cu" qu ng Vn v ngc n khng c bp tht m ch nh xng sܩn ra ngay khong gia)...

     Thm mt ln na, ln ny tri t... trn, va mi xy ra bn Cali cch y khng lu... Nhn ngy l Ƕc lp M, July 4th, bn ti hp kha, kha 17 SQHQ Nha Trang, k nim 30 nm ra khi... m ti th by, bn ti v gia nh c tic chung vui nh hng Paracel Sea Food. Ai d... lc ljn ni mi hay m nay khng phi ch c ring bn ti m cn l m hi ng ca lin on Bit Cch D. Ai d... sau bao nhiu nm tri, t nm 1969, ti gp li ng hm trܪng c ca ti, cu HQ trung t Trn c C, bit danh "C ng cng" v ung rܮu l nh chp khng ai ung l bng. Ai d... sau khi cng ly vi dn hi qun, ng ku ti... "Hng, theo anh qua bn ny nhu." Mi x v ngi vi m rn ri th c ngܩi ln ting, chi th... " me, tao džc my nhiu ri, my ni ting nhng m my c nh tao khng." Tri t, bng dng c ngܩi khng quen li "my tao chi t." Ti c hi ng ngng ng ci u tc bc trng nh bng, trn ti o trn mu hoa d c ghi 3 ch ln "t Bch Lan." Ri ti nhn gng mt hao hao ging..., , ti cht nh ra lin... " me, phi my l t khng, Dng Vn t." " me, my m hng nhn ra tao l tao git my..." Hai a m nhau mng qu tri, cܩi ra nܧc mt trܧc s ngn ng ca mi ngܩi, nht l ng hm trܪng c ca ti. "a, hai thng my quen nhau h? Thy cha Hng, i theo anh l c nhiu mc hp dn." Mt thi Nguyn nh Chiu, M Tho, mt thi Khoa Hc i Hc, Si Gn! Nhng khc bnh m tht ngui va h i l Hng Vng ܮc thay bng nhng da u ܧp lnh dܧi chn cu thang i ging ܩng MPC trong nhng ba n sng! Tnh ngܩi M Tho, tnh ngܩi hc tr, tnh ngܩi sinh vin ܮc dp bng sng dy trong nhau... i l b kh m ǩi cng l b hnh phc, vi nhng cuc hnh ng v chng... Chng phi "tha hng ng c tri" l mt trong bn hnh phc ln? Qua t, Houston, ti ܮc bit T Kim Tin (i y Khng Qun, b ba MPC c) ang Austin, cng tiu bang Texas. Gm li, rt may, v bn b ti khng mt ai cm sng theo pha bn kia...

     Mi ngܩi NJu c ǩi sng ring, c hi ring, may mn ring, s phn ring nhng ti v cc bn c ci chung l mt thi cng ln ln trong mt khong tri chung, X M, cng hc mt trܩng chung, Nguyn nh Chiu hay L Ngc Hn, c nhng thy c chung... Nj cng hܪng chung mt gia ti vn ha, v cng cng chung mt phng tri ln n vi vn nܧc ni tri... Thi th hy cng ti mt ln nhn chung v d vng xa xi, nhng l... mt ni rt tht, rt gn. nh... mt ln bit n cc thy c dy d trܩng xa, cng nh bit n bn b vi nhng tm chn tnh...


Bi Trܧc Trang Chnh Bi K Tip