Nguyen Tan Hung - Music Book - Tp Nhc: Mt i Mi Mn Trng

Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]

Mt i Mi Mn Trng

Nguyn Tn Hng


H&L Productions xut bn, 1996
Ta ca nhc s L Dinh
Bt ca n nhc s Linh Phng
Phng Vn ca nhc s Trܩng K
Mc Lc
21. Dng Xa Khng Tm Thy - Waltz 22. Tnh t Nܧc - Fox Moderato 23. N Hng Du Yu - Boston (Tc gi ph nhc) 24. ܩng Tm Vo Yu - Slow 25. Su Vo m - Bolero 26. Hnh Bng C - Slow Tango (Tc gi ph nhc) 27. Vit Nam, Qu Hng Ti - Lento Espressivo 28. Tnh Cn y, Yu Cn - Bolero 29. Mt i Mi Mn Trng - Andantino 30. Khi Xa Si Gn - Slow 31. Mt Ngy Vui - Surf 32. Yu Mi Khng Thi - Rumba Bolero 33. Em Cn Nh- Waltz 34. Nh nh Sao Tri - Slow 35. M - Fox Moderato 36. Trch - Tango (Tc gi ph nhc) 37. Khng Bao Gi i Thiu Tnh Thng - Swing 38. Thm Yu Em - Slow 39. n Xun - Waltz 40. Mun Kip An Bi - Lento


i n
Tc Phm Trܧc Gia Trang Tc Phm K Tip