Go: [MAIN PAGE]
Fonts: [VIQR] [VNI] [UNICODE] [VISCII] [VPS]


Mo^.t La^`n Tho^i , Say DDa('m

Nguye^~n Ta^'n Hu+ng

Ba.t *****
Mu.c Lu.c
41. DDe^m Cali , Khung Tro+`i Thu+o+ng Nho+' - Waltz 42. DDa^`y Ma~i Kho^ng Vo+i - Slow 43. Que^ Em , Que^ Anh - Bolero 44. Mu+a Xua^n Vu+`a To+'i - Andantino 45. Ca^'t Bu+o+'c DDi Hoang - Slow Waltz 46. Va('ng Bo'ng Anh - Surf 47. Gio.t Sa^`u Chung DDo^i - Boston (Ta'c gia? pho^? nha.c) 48. Mo^.t La^`n Tho^i , Say DDa('m - Bolero 49. DDuo^?i Phu+o+`ng Ba^'t Lu+o+ng - Slow Rock 50. Xin DDu+`ng He.n La^`n Sau - Bolero 51. Thu+.c Va` Mo^.ng - Slow Tango (Ta'c gia? pho^? nha.c) 52. Mu+a - Boston (Ta'c gia? pho^? nha.c) 53. Ti`nh To^i Va^~n Kho^ng Vo+i - Waltz 54. Tha` Xin La`m DDa' Cuo^.i - Bolero (Ta'c gia? pho^? nha.c) 55. DDu+a Ti`nh Va`o Tho+ - Swing 56. Ti`nh Cha Thu+o+ng Con - Fox Moderato 57. Chie^`u San Diego - Slow Rock 58. Ca'nh Ho^`ng Be^'n Tru'c - Slow Tango (Ta'c gia? pho^? nha.c) 59. DDu+o+`ng Tra^`n Tho^i La.i Ti`m Que^n - Ballade 60. DDe^m Xua^n Tra(ng Sa'ng - Slow


DDi DDe^'n
Ta'c Pha^?m Tru+o+'c Gia Trang Ta'c Pha^?m Ke^' Tie^'p