Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]Ca Khúc NGUYỄN TẤN HƯNG * CDs nhạc tự biên tự diễn...
***** click on the title of each song to play one at a time *****

CD Tình Muộn
(trong tập nhạc: Một Lần Ði, Anh Yêu *** pdf ready to print, click here)
01. Dấu Yêu Ơi - Slow 02. Ðã Yêu Ai - Slow 03. Hương Quê Tình Khúc - Fox Moderato 04. Chờ (Wait) - Waltz (Tác giả phổ nhạc) 05. Tiễn Anh Về Biên Khu - Andantino 06. Tình Muộn - Andantino (Tác giả phổ nhạc) 07. Biên Khu Chiều Gió Lộng - Paso 08. Anh Ra Ði Nơi Này Ðã Chết - Tango Bolero 09. Ta Yêu Nhau - Slow 10. Xin Hãy Tìm Nhau - Slow
CD Chỉ Một Lần Trao
(trong tập nhạc: Một Lần Ði, Anh Yêu *** pdf ready to print, click here)
11. Mưa Thu - Tango (Tác giả phổ nhạc) 12. Chỉ Một Lần Trao - Ballade 13. Sao Rơi - Boston (Tác giả phổ nhạc) 14. Khung Trời Kỷ Niệm - Slow 15. Một Lần Chia Tay - Slow 16. Bên Dòng Tiền Giang - Bolero 17. Hè Nhớ - Boston (Tác giả phổ nhạc) 18. Ðổi Ðời - Fox Moderato (Tác giả phổ nhạc) 19. Khi Ðã Xa Anh - Slow 20. Một Lần Ði, Anh Yêu - Andantino
CD Việt Nam, Quê Hương Tôi
(trong tập nhạc: Một Ðời Mỏi Mòn Trông *** pdf ready to print, click here)
21. Dáng Xưa Không Tìm Thấy - Waltz 22. Tình Ðất Nước - Fox Moderato 23. Nụ Hồng Dấu Yêu - Boston (Tác giả phổ nhạc) 24. Ðường Tìm Vào Yêu - Slow 25. Sầu Vào Ðêm - Bolero 26. Hình Bóng Cũ - Slow Tango (Tác giả phổ nhạc) 27. Việt Nam, Quê Hương Tôi - Lento Espressivo 28. Tình Còn Ðây, Yêu Còn Ðó - Bolero 29. Một Ðời Mỏi Mòn Trông - Andantino 30. Khi Xa Sài Gòn - Slow
CD Một Ngày Vui
(trong tập nhạc: Một Ðời Mỏi Mòn Trông *** pdf ready to print, click here)
31. Một Ngày Vui - Surf 32. Yêu Mãi Không Thôi - Rumba Bolero 33. Em Còn Nhớ- Waltz 34. Như Ánh Sao Trời - Slow 35. Mẹ - Fox Moderato 36. Trách - Tango (Tác giả phổ nhạc) 37. Không Bao Giờ Ðời Thiếu Tình Thương - Swing 38. Thầm Yêu Em - Slow 39. Ðón Xuân - Waltz 40. Muôn Kiếp An Bài - Lento
CD Ðêm Cali, Khung Trời Thương Nhớ
(trong tập nhạc: Một Lần Thôi, Say Ðắm *** pdf ready to print, click here)
41. Ðêm Cali, Khung Trời Thương Nhớ - Waltz 42. Ðầy Mãi Không Vơi - Slow 43. Quê Em, Quê Anh - Bolero 44. Mưa Xuân Vừa Tới - Andantino 45. Cất Bước Ði Hoang - Slow Waltz 46. Vắng Bóng Anh - Surf 47. Giọt Sầu Chung Ðôi - Boston (Tác giả phổ nhạc) 48. Một Lần Thôi, Say Ðắm - Bolero 49. Ðuổi Phường Bất Lương - Slow Rock 50. Xin Ðừng Hẹn Lần Sau - Bolero
CD Thực Và Mộng
(trong tập nhạc: Một Lần Thôi, Say Ðắm *** pdf ready to print, click here)
51. Thực Và Mộng - Slow Tango (Tác giả phổ nhạc) 52. Mưa - Boston (Tác giả phổ nhạc) 53. Tình Tôi Vẫn Không Vơi - Waltz 54. Thà Xin Làm Ðá Cuội - Bolero (Tác giả phổ nhạc) 55. Ðưa Tình Vào Thơ - Swing 56. Tình Cha Thương Con - Fox Moderato 57. Chiều San Diego - Slow Rock 58. Cánh Hồng Bến Trúc - Slow Tango 59. Ðường Trần Thôi Lại Tìm Quên - Ballade 60. Ðêm Xuân Trăng Sáng - Slow
CD Buồn
(trong tập nhạc: Một... )
61. Buồn - Slow 62. Lên Ðường - Slow Rock 63...... -.....

Trang Trước Trang Chính Trang Kế Tiếp