Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Giới Thiệu - Ðọc Truyện

do ÐÀI PHÁT THANH BẰNG HỮU thực hiện
Ðài VOA: Giới thiệu tập truyện Một Ðời Ðể Học
     Thực hiện: Phương Lan & Bùi Bảo Trúc
Ðài VOA: Giới thiệu tập nhạc Một Lần Ði Anh Yêu
     Thực hiện: Dương Ngọc Hoán
Ðài LittleSaigon: Giới thiệu tập thơ Một Thoáng Trong Mơ
     Thực hiện: Thúy An & Anh Dũng
Ðài VNCR: Ðọc truyện Về Vườn
     Thực hiện: Hồng Nga & Trúc Linh & Hoàng Trọng Thụy
Ðọc truyện Trăng Mật Bến Sông Cầu
     Thực hiện: HQ Nguyễn Tấn Ðơn
Ðọc thơ Một Thoáng Trong Mơ
     Thực hiện: Hồ Trường An...

Trang Trước Trang Chính Trang Kế Tiếp
Email to: Nguyễn Tấn Hưng