Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Vợ Một Chồng
(tức Một Giấc Mơ Tiên III)
Nguyễn Tấn Hưng

Bạt của Nguyễn Văn Sâm

Thương Em Từ Thuở...
Một Chén Cũng Say
Cám Cảnh Mồ Côi
Vạn Dặm Ðường Xa
Trăm Nhớ Ngàn Thương
Vạch Lỗ Chun Rào
Nhang Tàn Thắp Khuya
Nhớ Nhớ Thương Thương
Con Thỏ Ðầu Truông
Ðốt Hết Một Lần
Một Vợ Một Chồng

Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp