Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Thoáng Trong Thơ

Nguyễn Tấn Hưng


Miệt Vườn xuất bản, 1997
Tựa của Phan Ni Tấn (N.D.)
Thay lời Bạt của Phù Vân

Thi tập Một Thoáng Trong Thơ

Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp