Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Trời Một Biển
(Trường thiên)
Nguyễn Tấn Hưng


Văn Nghệ Tiền Phong xuất bản, 1994
Bạt của Lê Bảo Trân
Tâm Hồn Biển Lớn... của Xuân Vũ

Trong Mơ
Phút Ban Ðầu
Bệnh Của Người
Tình Thư Trên Chiến Hạm
Mãi Mãi Còn Lâu
Như Cứt Trôi Sông
Ðường Về Bến Cũ
Phải Ở Lại Thành
Ngổn Ngang Trăm Mối
Mộng Du
Lời Nguyện Cầu
Cái Cảnh Chia Tay
Một Trời Một Biển

Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp