Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Thuở Làm "Trùm"

Nguyễn Tấn Hưng


Văn Nghệ xuất bản, 1989
Bạt của Hồ Trường An
Ðiểm sách của Trần Quán Niệm
Ra mắt: Nói về tác phẩm của Võ Ðình
Ra mắt: Nói về tác giả của N. T. Thanh Bình

Một Thuở Làm "Trùm"
Một Lần Ði Một Lần Ở
Ðường Vào Bến Mê
Tâm Sự Kẻ Sang Miên
Ðông Phương Ngư Nghiệp Công Ty
Những Kẻ Cướp Của Giết Người
Trong Cảnh Sống Còn
Ngày Qua Trên Xứ Lạ

Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp