Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Ngày Ðẹp Trời
(tức Một Giấc Mơ Tiên II)
Nguyễn Tấn Hưng

Bạt của Trần Quang Minh

Cũng Phải Qua Cầu
Như Giấc Chiêm Bao
Rực Rỡ Ðêm Xuân
Xuôi Ngược Miền Quê
Về Thăm Quê Cũ
Sầu Riêng Quê Ngoại
Nhắc Chuyện Ngày Xưa
Dễ Ðưng Khó Ngồi
Lời Cuối Cho Một Cuộc Tình
Ðà Lạt Chiều Buông
Một Ngày Ðẹp Trời

Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp