Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Lần Thôi, Say Ðắm

Nguyễn Tấn Hưng

Bạt *****
Mục Lục
41. Ðêm Cali, Khung Trời Thương Nhớ - Waltz 42. Ðầy Mãi Không Vơi - Slow 43. Quê Em, Quê Anh - Bolero 44. Mưa Xuân Vừa Tới - Andantino 45. Cất Bước Ði Hoang - Slow Waltz 46. Vắng Bóng Anh - Surf 47. Giọt Sầu Chung Ðôi - Boston (Tác giả phổ nhạc) 48. Một Lần Thôi, Say Ðắm - Bolero 49. Ðuổi Phường Bất Lương - Slow Rock 50. Xin Ðừng Hẹn Lần Sau - Bolero 51. Thực Và Mộng - Slow Tango (Tác giả phổ nhạc) 52. Mưa - Boston (Tác giả phổ nhạc) 53. Tình Tôi Vẫn Không Vơi - Waltz 54. Thà Xin Làm Ðá Cuội - Bolero (Tác giả phổ nhạc) 55. Ðưa Tình Vào Thơ - Swing 56. Tình Cha Thương Con - Fox Moderato 57. Chiều San Diego - Slow Rock 58. Cánh Hồng Bến Trúc - Slow Tango (Tác giả phổ nhạc) 59. Ðường Trần Thôi Lại Tìm Quên - Ballade 60. Ðêm Xuân Trăng Sáng - Slow


Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp