Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Lần Ði, Anh Yêu

Nguyễn Tấn Hưng


H&L Productions xuất bản, 1995
Tựa của nhạc sĩ Nhật Ngân
Bạt của nhạc sĩ Thu Hồ
Ðiểm nhạc của BS Nguyễn Ðức An
Giới thiệu của Ðài VOA
Mục Lục
01. Dấu Yêu Ơi - Slow 02. Ðã Yêu Ai - Slow 03. Hương Quê Tình Khúc - Fox Moderato 04. Chờ (Wait) - Waltz (Tác giả phổ nhạc) 05. Tiễn Anh Về Biên Khu - Andantino 06. Tình Muộn - Andantino (Tác giả phổ nhạc) 07. Biên Khu Chiều Gió Lộng - Paso 08. Anh Ra Ði Nơi Này Ðã Chết - Tango Bolero 09. Ta Yêu Nhau - Slow 10. Xin Hãy Tìm Nhau - Slow 11. Mưa Thu - Tango (Tác giả phổ nhạc) 12. Chỉ Một Lần Trao - Ballade 13. Sao Rơi - Boston (Tác giả phổ nhạc) 14. Khung Trời Kỷ Niệm - Slow 15. Một Lần Chia Tay - Slow 16. Bên Dòng Tiền Giang - Bolero 17. Hè Nhớ - Boston (Tác giả phổ nhạc) 18. Ðổi Ðời - Fox Moderato (Tác giả phổ nhạc) 19. Khi Ðã Xa Anh - Slow 20. Một Lần Ði, Anh Yêu - Andantino


Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp