Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Giấc Mơ Tiên
(Trường thiên)
Nguyễn Tấn Hưng

Bạt của Duy Lam

Duyên Tình Ðêm Trăng Tỏ
Sóng Nước Buổi Trưa Hè
Biết Sẽ Về Ðâu
Về Vườn
Vào Nơi Gió Cát
Giọt Nước Mắt Tiếc Thương
Chiều Qua Phú An Hòa
Dưới Tàn Dừa Xanh
Qua Miền Vĩnh Phúc
Giây Phút Tương Phùng
Một Giấc Mơ Tiên

Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp