Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Thánh Tượng THIÊN NHÃN
từ thấy đến vẽ
từ sai đến đúng

Nguyễn Tấn Hưng


     Trong hệ thống tin học ngày nay người thảo chương viên ( programer ), hay phác họa ( design ) một biểu tượng riêng ( unique icon ) cho chương trình (program) của mình để mọi người dễ nhận dạng và tránh sự trùng hợp. Các công ty lớn cũng vậy, họ có những nhãn hiệu riêng ( logo, trade-mark ) và thông thường đã phải cầu chứng hay đăng ký tại tòa.

     Cũng không khác gì hơn, mặc dù chẳng cần phải cầu chứng hay đăng ký tại tòa, các tôn giáo cũng có những biểu tượng đặc biệt cho giáo phái của mình. Chỉ cần nhìn "cây thánh giá" là người ta biết ngay thuộc đạo Chúa, nhìn "tòa sen" là biết ngay thuộc đạo Phật, v.v... và v.v... Gần đây hơn hết, người ta chỉ cần nhìn "hình một mắt" là biết ngay thuộc đạo Trời hay Ðạo Cao Ðài. Người trong Ðạo không ai dám gọi là "hình một mắt" mà phải kính cẩn gọi là "Thánh tượng Thiên Nhãn".

     Vậy thì "Thánh tượng Thiên Nhãn" từ đâu mà có? Và ai biểu, ai dạy mà thờ?

     Trở về nguồn cội xa xưa nhứt thì trong quyển "Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu" (Thiên Lý Bửu Tòa in lại năm 1996), trang 30, có ghi rõ như sau:

     Tuy Ngài chịu làm đệ-tử của Tiên-Ông chớ chưa lập bàn thờ để thờ Tiên-Ông, vì không biết phải thờ làm sao? Một bữa kia Tiên-Ông dạy Ngài phải tạo ra một cái dấu hiệu gì riêng để thờ. Ngài bèn chọn chữ Thập. Tiên-Ông nói chữ Thập cũng được song đó là dấu hiệu riêng của một nền Ðạo đã có rồi. Phải suy-nghĩ mà tầm cho ra, có Tiên-Ông giúp sức, Ngài xin hưỡn lại một tuần lễ để có ngày giờ suy-nghiệm. Mãn tuần Ngài tầm cũng chưa ra.
     Một bữa sớm mai, lối tám giờ, Ngài đương ngồi trên võng phía sau Dinh Quận, bỗng đâu Ngài thấy trước mặt cách xa độ hai thước tây, lộ ra một con mắt thiệt lớn, rất tinh-thần, chói ngời như mặt Trời. Ngài lấy làm sợ-hãi hết sức, lấy hai tay đậy mắt lại không dám nhìn nữa, đâu độ chừng nửa phút đồng hồ Ngài mở mắt ra thì cũng còn thấy con mắt ấy mà lại càng chói hơn nữa.
     Ngài bèn chấp tay vái rằng:
     "Bạch Tiên-Ông đệ-tử rõ biết cái huyền-diệu của Tiên-Ông rồi, đệ-tử xin Tiên-Ông đừng làm vậy đệ-tử sợ lắm. Như phải Tiên-Ông bảo thờ Thiên-Nhãn thì xin cho biến mất tức thì".
     Vái xong thì con mắt lu lần lần rồi mất.
     Như vậy mà Ngài cũng chưa thiệt tin, nên chưa tạo Thiên-Nhãn mà thờ. Cách vài ngày sau Ngài cũng thấy y như lần trước nữa. Ngài cũng nguyện sẽ tạo Thiên-Nhãn mà thờ thì con mắt tự nhiên biến mất.


     Ngài Ngô Minh Chiêu thấy Thiên Nhãn... lộ ra trước mặt chỉ cách xa độ hai thước tây ? Hai thước tây là gần lắm, như từ trong cửa nhà nhìn ra mái hiên thềm ba vậy thôi! Trong sách cũng không ghi rõ là Ngài đang nhìn về hướng nào, chỉ thấy... chói ngời như mặt Trời .

     Ðây là khoảng thời gian Ngài Ngô Minh Chiêu làm việc ở Dương Ðông, vào năm 1921. Và cũng nên biết rằng Quận Dương Ðông nằm bên bờ Tây của đảo Phú Quốc. Ngài thấy "Thiên Nhãn" hai lần vào buổi sáng, rất có thể là nhìn vào đất liền, hướng Ðông, phía mặt trời mọc.

     Ba năm sau, tức năm 1924 sắp sửa đổi về Sài Gòn, vào lúc trời chiều nhìn về phía mặt trời lặn, Ngài mới được Ơn Trên cho thấy cảnh Bồng Lai, trong đó có cảnh... Nhựt, Nguyệt, Tinh sổ xuống một hàng (trang 34, sách đã dẫn):

     Cách ít lâu, một bữa chiều kia nhằm lối cuối tháng giêng âm-lịch năm Giáp Tý (Fe'v. 1924), Ngài ra hứng mát ngoài mé biển, Ngài trèo lên một hòn đá ngoài Dinh Cậu ngồi ngó mong ra biển thấy biệt mù trời nước, sóng dợn ba-đào. Bỗng chút Ngài trông thấy lần lần từ chỗ trời nước giáp nhau, lộ ra một cảnh chẳng biết là cảnh nào mà thiệt là xinh đẹp, cảnh ấy vừa khuất, lại lộ ra cảnh khác. Chót hết Ngài thấy cảnh trên có Thiên-Nhãn sổ ngay xuống một hàng có Nhựt-Nguyệt-Tinh (2) cũng đẹp đẽ vô cùng. Ngài ngồi coi mê-mẩn, quên lửng rằng thân còn ở chốn phàm-trần. Ðược chừng lối 15 phút đồng hồ thì cảnh ấy lu lần lần rồi tiêu mất.
     Sau hầu cơ, Ðức Cao-Ðài Tiên-Ông mới cho Ngài biết ấy là cảnh Bồng-Lai. Theo lời của Ngài ước-nguyện nên cho Ngài thấy cho nong-chí mà lo tu.


     Và sau đây là lời ghi chú số (2):

     (2) Về Sài-Gòn Ngài bảo một người đệ-tử cấp nhứt của Ngài là ông Ðốc-Học Thới vẽ lại y như của Ngài thấy để mà thờ. Ông Ðốc-Học Thới có đọc lại cho đạo hữu Truyện-Tượng nghe lại một lần nữa lúc ông còn ở tại Trường-học Bình-Tây, Chợ-Lớn mới (1961).

     Tóm lại, chúng ta là những người đi sau, không rõ ông Ðốc Học Thới vẽ ra như thế nào, kích thước ra làm sao... mà bấy lâu nay chúng ta chỉ thường thấy "Thánh Tượng Thiên Nhãn" hầu hết đều nằm trong khung bài vị hình chữ nhựt, vẽ lại cảnh Bồng Lai vào buổi chiều,... trên có Thiên-Nhãn sổ ngay xuống một hàng có Nhựt-Nguyệt-Tinh mà Ngài Ngô Minh Chiêu thấy sau chót! (Cũng nên để ý một điểm hơi lạ lạ là, theo hình vẽ, thì... Nhựt-Nguyệt-Tinh từ dưới đi lên, xem như có phần nào đi ngược lại với cụm từ... "sổ ngay xuống"! Rất có thể là đã vẽ sai!).

     Well, nói chung chung thì, trong hơn 80 năm qua, chỉ có 4 cách tạo lập hay vẽ "Thánh Tượng Thiên Nhãn":

     1). Làm hình quả cầu (quả Càn Khôn) và vẽ Thiên Nhãn cùng Nhựt, Nguyệt, Tinh rải rác trên ấy. (Tòa Thánh Tây Ninh và các nơi có tạo quả cầu).     2). Làm khung bài vị hình chữ nhựt và vẽ Thiên Nhãn cùng Tam Giáo Giáo Chủ, Tam Trấn Oai Nghiêm, Ngũ Chi Giáo Chủ. (Các Thánh Thất và Tư Gia thuộc Tòa Thánh Tây Ninh).     3). Làm khung bài vị hình chữ nhựt và vẽ Thiên Nhãn cùng Nhựt, Nguyệt, Tinh thẳng hàng theo chiều dọc. (Hầu hết các Thánh Thất và Tư Gia không thuộc Tòa Thánh Tây Ninh).


     4). Làm khung hình vuông và vẽ Thiên Nhãn cùng Nhựt, Nguyệt, Tinh không thẳng hàng. (Thiên Lý Bửu Tòa và hầu hết các Thánh Tịnh thuộc Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi).

     Trong 4 cách tạo lập hay vẽ "Thánh Tượng Thiên Nhãn" nêu trên, thiển nghĩ, có 2 điểm sai mà mải đến khi Cơ Ðạo hoằng khai ở Hải Ngoại (trong nước là Ðệ Nhứt Thiên Khai Huỳnh Ðạo và ở hải ngoại là Ðệ Nhị Thiên Khai Huỳnh Ðạo), Thầy Mẹ và các Ðấng Thiêng Liêng mới cho biết:

     1.- Khung "Thánh Tượng Thiên Nhãn" phải là hình vuông, tượng trưng cho Tứ Tượng mà không phải là khung bài vị hình chữ nhựt.

     2.- Nhựt, Nguyệt, Tinh phải ở đúng phương vị là: (a) Nhựt ở dưới cùng, phía Ðông; (b) Nguyệt ở trên một chút, phía Tây; và (c) Tinh ở trên cao hết, ngay giữa... chớ không thẳng hàng theo chiều dọc...

     Hơn hai thập niên qua, chắc chắn trong số quý vị đã có nhiều người thắc mắc, rằng thì là, tại sao Thiên Lý Bửu Tòa thờ "Thánh Tượng Thiên Nhãn" không giống ai hết! Thật ra, sở dĩ có sự... không giống ai hết này đều do Thầy Mẹ và các Ðấng Thiêng Liêng đã giáng cơ giảng dạy. Kính mời quý vị xem qua một vài trích dẫn từ các đàn cơ:

     ...

     Trong đàn Dậu thời 19g30 ngày 3 tháng 6 năm Tân Dậu (4-7-1981, hầu đàn 40 vị) Ðức Lý Giáo Tông dạy:

     "... Phần Thiên Nhãn thì nên lo tạo lại hình mới, lớn nhỏ tùy lòng, nhưng Nhựt nằm ở bãi đông, hơi thấp. Nguyệt nằm về bãi tây hơi nhích cao hơn. Tinh thì cao hơn Nguyệt nằm ngay chính giữa. Khuôn Thánh Tượng nên lấy hình vuông thật đúng chớ không phải dùng hình dài..."

     ...

     Trong đàn Dậu thời 19g10 ngày 14 tháng 9 năm Tân Dậu (11-10-1981, hầu đàn 40 vị) Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế dạy:

     "... Trước hết Thầy ban ơn chỉ giáo cho Ngọc Chơn Ðạt thông cảm đôi lời về phần kỳ công của con nhọc nhằn tạo đặng bức Thánh Tượng Thiên Nhãn và Thập Tự Tam Thanh. Thầy khá khen con tinh thần nồng nhiệt, khó nhọc chẳng màng, thì sự quả công sẽ đặng ơn ban đầy. Nhưng con ôi, đó là cuộc thi thố quả công thử lòng tâm đạo, nhưng phần con chưa đặng thuần thuộc vẽ vời, bức nhãn pha màu chưa đặng phù hợp với màu Thánh Tượng, và khuôn khổ kích thước đó là ở thời gian phôi thai. Vậy nay THẦY xin chỉ giáo giúp giùm con. Con nên dùng bức Thánh Tượng hiện kiêm nơi cảnh Thiên bàn này, Thầy cho phép con đổi lại bức Thánh Tượng mới, tạm treo lên Thiên bàn thay thế. Ðem bức Thánh Tượng này xuống dùng lại phương pháp cắt giấy kế thêm hai bên tả hữu, thực hành phần việc kế giấy cho thật khéo tay, rồi con cố gắng trộn màu cho đặng phù hợp với màu Thánh Tượng để cho hình vuông được đúng, bôi hình nhựt nguyệt cũ đem lại đông tây. Nếu được thành công, con sẽ chụp hình rồi phóng đại cho được bằng y tấm Thánh Tượng con sửa thì dùng đặng tốt thay. Vậy con liệu mình có thể được chăng?..."

     ...

     Trong đàn Ngọ thời ngày 1-7-1982, Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế dạy:

     "... Ðây Thầy sơ lược giải thích thông qua các thắc mắc: Thiên Nhãn hình vuông là biểu tượng cho cái vòng Bát Quái Ðồ Thiên. Hễ hình vuông là Tứ Tượng, Tứ Tượng sanh Bát Quái... Cái Bát Quái Ðồ Thiên Thầy đã thiết lập ngay từ cuộc lễ Cầu An Ðịa Chấn đã biểu tượng cho thấy rõ là thời cơ dựng đời. Nếu với cơ dựng đời mà đạo không dùng cái bản đồ khai thiên dựng địa thì làm sao cứu vãn được cuộc hủy diệt?"

     ...

     Trong đàn Hợi thời đêm mùng 1 tháng 11 âl Giáp Tý (22-12-1984, hầu đàn 26 vị), Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế dạy:

     "... Thiên Nhãn Thánh Tượng dài hình chữ nhựt trước kia các con có hẳn là Thầy chỉ giáo hay không? Chỉ là nơi sự kỹ thuật của người thợ họa mà thôi. Ngày nay là Cơ Tận Ðộ nên phải hành đúng với đạo luật thì nơi ấy là sự mầu nhiệm bí truyền để có sự hữu dụng theo ngôi thứ của hình Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái. Ðây là mới đúng sự chỉ bày đó hỡi các con..."

     ...

     Thêm nữa, sự giống giống giữa Thiên Lý Bửu Tòa và Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi về việc thờ "Thánh Tượng Thiên Nhãn", thì gần đây, chúng tôi mới khám phá ra một sự trùng hợp có phần hi hữu như sau...

     Trong quyển "Kinh Cúng Tứ Thời" của Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi - Bạch Y Cân, in năm 1960, do nhà in Ng-V-Châu, 159 đường Cô Giang... (Ðạo Tỷ Nguyễn Thị Trâm mang về từ Việt Nam), cũng trình bày giống in như những gì Ơn Trên đã dạy tại Thiên Lý Bửu Tòa.

     Cũng cần mở một ngoặc nhỏ nơi đây để nói sơ qua vấn đề Thiên Bàn và Khăn trắng Khăn đen:

     - Tổ Ðình, Cần Thơ và Bạch Y Cân, Rạch Giá... không theo Chơn truyền của Thầy mà theo Ðạo tỷ Minh Hồng lấy khăn tang màu trắng làm khăn đạo và sửa Thiên Bàn theo kiểu tiền tam tam, hậu tam tam (sau: bình bông - đèn Thái cực - dĩa trái cây, giữa: hai đèn lưỡng nghi và lư hương, trước: tách nước trắng - ba chung rượu - tách nước trà).

     - Các nơi khác theo Chơn truyền của Thầy là dùng khăn đóng đen làm khăn đạo và Thiên Bàn chưng bày theo kiểu tam huê tụ đỉnh, ngũ khí triều ngươn (sau: bình bông - đèn Thái cực - dĩa trái cây, giữa: chỉ duy nhứt cái lư hương, trước: gồm năm món... hai đèn lưỡng nghi, tách nước trắng, ba chung rượu, tách nước trà).
     Còn việc... làm sai về khung bài vị hình chữ nhựt thì cũng có thủ bút của vị họa sĩ chuyên vẽ "Thánh Tượng Thiên Nhãn" cho Ðức Ngôi Hai chứng minh:     Tóm lại, ngoài việc làm trái cầu cho "Thánh Tượng Thiên Nhãn" *, Thầy đã gián tiếp cho biết..., trong suốt bao năm qua, không có đàn cơ nào dạy về cách tạo lập và vẽ "Thánh Tượng Thiên Nhãn" cả... chỉ mỗi một lần duy nhứt nơi Thiên Lý Bửu Tòa này mà thôi...

     Qua phần trên, quý vị đã thấy "Thánh Tượng Thiên Nhãn" đã đi... "từ thấy tới vẽ" (rất có thể tam sao thất bổn), và... "từ sai đến đúng" (do Ơn Trên giáng cơ giảng dạy). Việc sửa sai hay không thì quả là việc... tùy duyên điểm khuyết ** vậy!

     Ghi Chú:
     ____________

     * Về việc làm quả cầu (quả Càn Khôn), thì Ơn Trên đã giáng cơ giảng dạy như sau (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 01, trang 29):

     Vendredi 17 Septembre 1926, 12 tháng 8 năm Bính Dần
     Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài Giáo Ðạo Nam Phương
     TẠO BẢY CÁI NGAI VÀ QUẢ CÀN KHÔN
     Kiệt - Con phải giúp Thơ trong việc lập Thánh-Thất. Thầy giao cho con phải săn sóc mướn thợ làm bảy cái ngai, một cái trọng hơn cho Giáo-Tông, ba cái cho ba vị Chưởng-Pháp; ba cái cho ba vị Ðầu-Sư; Nhứt là cái ngai của Giáo-Tông phải làm cho kỹ-lưỡng chạm trổ tứ-linh, nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm hai con rồng; còn của Chưởng-Pháp chạm hai con phụng; của Ðầu-Sư chạm hai con lân... Nghe à!...
     Bính - Thầy giao cho con lo một trái Càn-Khôn; con hiểu nghĩa gì không?... Cười... Một trái như trái đất tròn quay, hiểu không? Bề kính tâm ba thước ba tấc, nghe con, lớn quá mà phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo-Hóa trong ấy, mà sơn màu xanh da trời; cung Bắc-Ðẩu và Tinh-Tú vẽ lên Càn-Khôn ấy. Thầy kể Tam-Thập-Lục-Thiên, Tứ-Ðại-Bộ-Châu ở không-không trên không khí, tức là không phải Tinh-Tú, còn lại Thất-thập-nhị-Ðịa và Tam-Thiên thế giái thì đều là Tinh-Tú. Tính lại ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao, con phải biểu vẽ lên đó cho đủ. Con dở sách thiên-văn Tây ra coi mà bắt chước. Tại ngôi Bắc-Ðẩu con phải vẽ hai cái bánh lái cho đủ và sao Bắc-Ðẩu cho rõ ràng. Trên vì sao Bắc-Ðẩu vẽ con mắt Thầy, con hiểu chăng? Ðáng lẽ trái ấy phải bằng chai, đúc trong một ngọn đèn cho nó thường sáng; ấy là lời cầu nguyện rất qúy báu cho cả nhơn-loại Càn-Khôn Thế-Giái đó; nhưng mà làm chẳng kịp, thì tùy con tiện làm thế nào cho kịp đại-hội. Nghe à!
     Còn chư Phật, chư Tiên, Thánh, Thần đã lên cốt thì để dài theo dưới, hiểu không con?


     ** Trong lần phổ biến qua email trước đây, phần góp ý có ghi nhận... có một vị Chức sắc cho biết, đại khái, "... Biết là sai, nhưng thờ sai đã lâu rồi bây giờ vẽ lại thì khác người ta, sẽ không ai theo và không có tiền trả chi phí Thánh Thất..." Và, có một vị Hiền Tài cũng cho biết, đại để, "... Vấn đề vẽ Thiên Nhãn theo kiểu nào là thuộc quyền quyết định của Hội Thánh. Mỗi Hội Thánh đều căn cứ theo lời dạy của Thiêng Liêng mà vẽ ra..."Bài Trước Trang Chính Bài Kế Tiếp