Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Ðời Mỏi Mòn Trông

Nguyễn Tấn Hưng


H&L Productions xuất bản, 1996
Tựa của nhạc sĩ Lê Dinh
Bạt của nữ nhạc sĩ Linh Phương
Phỏng Vấn của nhạc sĩ Trường Kỳ
Mục Lục
21. Dáng Xưa Không Tìm Thấy - Waltz 22. Tình Ðất Nước - Fox Moderato 23. Nụ Hồng Dấu Yêu - Boston (Tác giả phổ nhạc) 24. Ðường Tìm Vào Yêu - Slow 25. Sầu Vào Ðêm - Bolero 26. Hình Bóng Cũ - Slow Tango (Tác giả phổ nhạc) 27. Việt Nam, Quê Hương Tôi - Lento Espressivo 28. Tình Còn Ðây, Yêu Còn Ðó - Bolero 29. Một Ðời Mỏi Mòn Trông - Andantino 30. Khi Xa Sài Gòn - Slow 31. Một Ngày Vui - Surf 32. Yêu Mãi Không Thôi - Rumba Bolero 33. Em Còn Nhớ- Waltz 34. Như Ánh Sao Trời - Slow 35. Mẹ - Fox Moderato 36. Trách - Tango (Tác giả phổ nhạc) 37. Không Bao Giờ Ðời Thiếu Tình Thương - Swing 38. Thầm Yêu Em - Slow 39. Ðón Xuân - Waltz 40. Muôn Kiếp An Bài - Lento


Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp