Go: [ MAIN PAGE ]
Fonts: [ VIQR ] [ VNI ] [ UNICODE ] [ VISCII ] [ VPS ]


Một Chuyến Ra Khơi

Nguyễn Tấn Hưng


Làng Văn xuất bản, 1990
Thay Lời Tựa của Nguyễn Tấn Hưng
Dấu Ấn Văn Chương của Nguyễn Tấn Hưng - Lê Nhật Thăng

Dòng Sông Của Tùng
Thành Phố Và Quân Trường
Những Ngày...
Mùa Ðông Và Con Ðường
Chỗ Hẹn
Bến Cạn
Hạm Trưởng Và Ngọc
Thư Cho Người Tình
Một Chuyến Ra Khơi
Trăng Mật Bến Sông Cầu
Bạn
Những Buổi Mưa Chiều

Ði Ðến
Tác Phẩm Trước Gia Trang Tác Phẩm Kế Tiếp