CHÝÕNG TRÌNH RADIO SÁNG TÁC MỚI NÃM 2006

Chýõng Trình Sáng Tác Mới
Tại Ðài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại,
Phát thanh từ Washington, DC, USA
do Nguyễn Ðãng Tuấn phụ trách
Vào lúc 10:30 khuya thứ bảy (giờ EST, USA).

102. Minh Duy, Người Nhạc Sỹ Với Bài Ca Chiến Thắng

101. Hát Khúc Tình Ca

 

100. Chút Kỷ Niệm Nhân Dịp Thành Lập Hai Nãm

 

99. Nối Ðời Yêu Thýõng

 

98. Tiễn Biệt Hoàng Anh Tuấn

 

97. Khi Lòng Chýa Nguôi

 

96. Lời Tha Thiết

 

95. Lời Thõ Trải

 

94. Cùng Giữa Thãng Trầm

 

93. Từ Cuộc Sống

 

92. Nắng Hè

 

91. Chút Tình

 

90. Nặng Nỗi Quê Nhà

 

89. Thýõng Lời Ca Dao

 

88. Hỗn Mang

 

87. Vết Sâu

 

86. Ở Tuổi Hoa Niên

 

85. Hồn Xýa

 

84. Tình Cha Nghĩa Mẹ

 

83. Ðà Lạt, Khung Trời Cũ, Kỷ Niệm Xýa

 

82. Vỡ Lòng Ca Dao

 

81. Ân Cần

 

80. Vết Thýõng

 

79. Tiếng Yêu

 

78. Ngọn Ðuốc

 

77. Tháng Nãm Buồn

 

76. Miên Man Giòng Ðời

 

75. Vỡ Bùng Từng Sát Na

 

74. Còn Nghe Tiếng Sóng Kêu Vang

 

73. Khuôn Mặt

 

72. Tiếng Gọi

 

71. Giữa Ðời

 

70. Chút Tình Theo Nắng Hân Hoan

 

69. Nõi Nào Tình Ðủ Chia Hai

 

68. Tình Xuân Hãy Ðến

 

67. Nguyên Ðán

 

66. Chút Tình Xuân

 

65. Ngữ Vọng

 

64. Giấc Mõ Xuân