Tự Tnh Khc Mưa

Thơ : Tiểu Vũ Vi
Nhạc: Mai ức Vinh
Ca Sĩ : Mỹ Ngọc

Mời bấm vo nghe