Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

  1.  Xun ến Rồi y ..............lời : Mỹ Ngọc ........ca sĩ : Mỹ Ngọc

  2. Xưa Em L ......................thơ : Trần Thị H Thn ...ca sĩ : Mỹ Ngọc