Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

 1. Tạ Ơn ....................thơ : Trần Thị H Thn ..........ca sĩ : Mai Phương

 2. Thằng B Thả Diều .....thơ : Nguyễn Nam An ....ca sĩ : Mai Phương

 3. Thăm Trường Cũ .........thơ : Cao Xun L ..........ca sĩ : Bảo Lan

 4. Tiếc Thương...............lời : Mỹ Ngọc .....................ca sĩ : Mỹ Ngọc

 5. Thu Ở Trời Ty Bắc....lời : An Ph Vang ...........ca sĩ : L.T Quỳnh Hương

 6. Thương Nhớ Bằng Lăng....thơ : lhtc ..................ca sĩ : Phượng Vũ

 7. Tỉ Như : ....thơ : lhtc .......................ca sĩ : Mai Phương

 8. Tn Tiếu Ngạo Giang Hồ (Xuống Ni) ....lời : Nguyễn Nam An ....ca sĩ : Mai Phương

 9. Trần Thị H Thn .....lời : Nguyễn Nam An .......ca sĩ : Mỹ Ngọc

 10. Tr Mưa ...................thơ : L Huy H .....ca sĩ : Mỹ Ngọc

 11. Thu Xa Người .......thơ : Trần Thị H Thn ...ca sĩ : Mỹ Ngọc

 12. Tắm Lại Một Ging Sng ...thơ : lhtc ..............ca sĩ : Mỹ Ngọc

 13. Thng Tư ...................lời : Mỹ Ngọc ...  tiếng ht : Mỹ Ngọc

 14. Th Ra Mnh Yu ....lời : Mỹ Ngọc ..tiếng ht : Mỹ Ngọc

 15. Th Thầm Trong Mưa.....thơ : Khiếu Long ....ca sĩ : Mỹ Ngọc

 16. Tnh Hoa Tm ........thơ : L.t. Quỳnh Hương ...ca sĩ : Mỹ Ngọc

 17. Trời Xanh - Chim Bay Mỏi Cnh.....thơ : Trần Thị H Thn ...ca sĩ : Mỹ Ngọc

 18. Tự Tnh Khc Mưa ........thơ : Tiểu Vũ Vi .......ca sĩ : Mỹ Ngọc