Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

  1.  Phin Khc Nhớ................thơ : Phạm Ngọc ......ca sĩ : Thụy Long

  2. Phố Biển Cn Mưa Bay ....thơ : Phạm Ngọc ......ca sĩ : Hồ Lệ Thu

  3. Phong Kiều Dạ Bạc ..........thơ phng tc : Vương Ngọc Long .....ca sĩ : Tấn ạt

  4. Phượng ............................thơ : Nguyễn Nam An ......ca sĩ : L.T Quỳnh Hương

  5. Ph Sa ỏ .......................lời : nh Nguyn .....ca sĩ : midi

  6. Pht Giy Linh Hiển ......thơ : Cao Xun L ...ca sĩ : L.T Quỳnh Hương