T́nh Khúc  Mai Đức Vinh

 

 1. Nếu Ngày Mai Tôi Chết .....thơ : Mỹ Ngọc ...........ca sĩ : Bảo Yến

 2. Ngày Xưa Bây Giờ ............thơ : Phạm Ngọc .....ca sĩ : Quỳnh Lan

 3. Nhỏ ....................................thơ : Nguyễn Nam An ........ca sĩ : Bảo Lan

 4. Như ...................................thơ : Mỹ Ngọc .......ca sĩ : Ngọc Tâm /Dương Hiếu

 5. Những Giọt Nắng Lung Linh .......thơ : Cát Biển ..........ca sĩ : Ngọc Tâm

 6. Niềm Nhớ Không Phai .............lời : Mỹ Ngọc .................ca sĩ : Mỹ Ngọc

 7. Nỗi Buồn ............................thơ : Phạm Ngọc ..................ca sĩ : Quang Minh

 8. Nụ Hồng Cho Em ..............thơ : Trần Thị Hà Thân ......ca sĩ : Nguyễn Dung , Mỹ Ngọc

 9. Nụ Quỳnh Hương .............thơ : L.T Quỳnh Hương .....ca sĩ : Mỹ Ngọc

 10. Như Mây Ngày Mưa ........ư thơ : Cao Xuân Lư ..........ca sĩ : Mỹ Ngọc

 11. Nỗi Nhớ Vô Cùng............thơ : Hàn Giang  ................ca sĩ : Mỹ Ngọc

 12. Nếu Em Là ........thơ phỏng tác : Vương Ngọc Long ...ca sĩ Mỹ Ngọc

 13. Ngày Mây Tháng Lá ........thơ : lhtc ..............................ca sĩ : Mỹ Ngọc

 14. Nắng ................................thơ : Thi Hạnh .........ca sĩ : Thi Hạnh

 15. Ngàn Dặm Xa Vời .....thơ : Sóng Việt - Đàm Giang ...ca sĩ : Mỹ Ngọc

 16. Những Cơn Mưa Mùa Hạ ....thơ : Thảo Chi ...tiếng hát : Mỹ Ngọc

 17. Niềm Đau Hóa Thạch .....thơ : l.t Quỳnh Hương .....tiếng hát : Mỹ Ngọc

 18. Nỗi Buồn Tháng Chín...thơ : Phạm Ngọc ........ca sĩ : Hương Mơ