Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

  1.  Mất Anh Em Lm Thơ .........thơ : Kim Thnh ...ca sĩ : Mỹ Dung

  2. My Trời Khng ủ Mnh Mng ....thơ : Huỳnh Nguyễn Thanh Tm ...ca sĩ : Vn Khnh

  3. Mơ Xun Si Gn .............lời : Mỹ Ngọc ...........ca sĩ : Mỹ Ngọc ....Ca sĩ : An Như Ph

  4. Mnh Ơi ! .....thơ : Nguyễn Nam An ......ca sĩ : Mai Phương

  5. Ma Chia Tay ........ ..lời : Mỹ Ngọc .....ca sĩ ỗ Thanh H

  6. Mỹ Ngọc ...................lời : Nguyễn Nam An  .....ca sĩ : Mỹ Ngọc

  7. Mai Mốt Em Về ........thơ: Thi Hạnh ................ca sĩ : Thi Hạnh

  8. Một Cht Hương Thơ ......thơ : Thi Hạnh ....ca sĩ : Thi Hạnh