Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

  1. Lạc Lối ................thơ : Yn Sơn .......ca sĩ : Mai Phương

  2. Lời Cho Em ........thơ : Song Vinh ...ca sĩ : Tấn ạt

  3. Lời Thay Tiếng Ht ....thơ : Phan Ct Linh .....ca sĩ : Quang Dũng

  4. Lời Th Thầm Ma Xun.........lời : Mỹ Ngọc ...ca sĩ : Mỹ Ngọc

  5. Lối Cũ Chẳng Sao Qun .......thơ : Vương Ngọc Long ...ca sĩ : Nguyễn Dung

  6. Lng Sầu Vẫn Min Man .....thơ : Nguyễn Nam An ...ca sĩ : Mỹ Ngọc

  7. lhtc ( Xuống Ni )..................................lời : Nguyễn Nam An .....ca sĩ : Mai Phương

  8. Lời Chc Ging Sinh...........thơ : Vương Ngọc Long .....ca sĩ : Mỹ Ngọc