T́nh Khúc  Mai Đức Vinh

 

  1. Hai Sắc Hoa Tigôn .....ư thơ : TTKH ......Ca sĩ : Đông ĐàoHạnh Nguyên

  2. Hóa Ra Lần Cuối Em Buồn Nghỉ Chơi ....thơ : Nguyễn Nam An ...ca sĩ : Mỹ Ngọc

  3. Hoa Phi Hoa .............thơ phóng tác : Vương Ngọc Long ....ca sĩ : Mỹ Ngọc

  4. Hoa Vàng Bến Cũ .............thơ : lhtc ...................................ca sĩ : Mỹ Ngọc

  5. Hoang Tưởng ...................thơ : Phạm Hồng Ân.................ca sĩ : Thy Hậu

  6. Hư Ảo ..............................thơ : Miên Thụy.........................ca sĩ : Miên Thụy