Tnh Khc  Mai ức Vinh

 

  1. Gọi Tn Em ...........thơ : Huỳnh Nguyễn Thanh Tm ......ca sĩ : Mai Phương

  2. Gửi người sng Thu ..........thơ : ức Phổ ......................ca sĩ : Bảo Lan

  3. Giang Tuyết .............thơ phỏng tc : Vương Ngọc Long ...ca sĩ : Mỹ Ngọc

  4. Giọt Thương Giọt Nhớ .....thơ : Sng Việt - Đm Giang ....ca sĩ : Tố H