T́nh Khúc  Mai Đức Vinh

 

 1. Cánh Phượng Năm Xưa ............Lời : Mai Đức Vinh ..........Ca sĩ : An Như Phú

 2. Cha Là Tất Cả Trong Con .........thơ : Vương Ngọc Long ...Ca sĩ : Bảo Lan

 3. Chia Tay ......................................thơ : Phạm Ngọc ..............Ca sĩ : Nguyễn Dung

 4. Chia Tay Hạ Cuối ......................lời : Mỹ Ngọc .....................Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 5. Chiều Thu Quê Hương ...............thơ : Quỳnh Thi ...............Ca sĩ : Nguyễn Dung

 6. Chiều Tím .............................thơ : Nguyễn Nam An .......Ca sĩ : Diệu Hạnh , Mỹ Ngọc

 7. Chim Của Đường Xa ................thơ : Nguyễn Nam An ......MIDI

 8. Chỉ Một Mẹ Thôi ........................thơ : Vương Ngọc Long ....Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 9. Chưa Nói Yêu Nhau ...................thơ : LT Quỳnh Hương .....Ca sĩ : Nguyễn Dung

 10. C̣n Măi Yêu Người ....................lời : Phạm Ngọc ...................Ca sĩ : Thanh Hà

 11. C̣n Xanh Tuổi Yêu Người .......thơ : Phạm Ngọc .............MiDi

 12. Cánh Cửa Chiều .........................thơ : Thuỳ Dương ...............Ca sĩ : Ngọc Tâm

 13. Cám Ơn ........................................thơ : Phạm Hồng Ân ...........Ca sĩ : Thy Hậu

 14. Chào Vĩnh Biệt Twin Tower ...........thơ : Ngô Minh Hằng .....Ca sĩ : Dương Hiếu

 15. Chiếc Lá .........................................thơ : Phạm Ngọc

 16. Chờ ..................................................thơ : Đ́nh Nguyên ............Ca sĩ : Nguyễn Dung

 17. Có Những Lúc Buồn .......................thơ : Lê Huy Hà ...............Ca sĩ : Nguyễn Dung

 18. Cả Đời Mang Một Giấc Mơ ............thơ : Trần Thái Vân .........Ca sĩ : Nguyễn Dung

 19. Chiêm Bao ........................................thơ : Quan Dương ...........Ca sĩ : Nguyễn Dung

 20. Chuyện Ngày Xưa Chuyện Ngày Nay ..thơ : Quan Dương .....Ca sĩ : Ngọc Tâm

 21. Cô Nhỏ ..............................thơ : Trần Thị Hà Thân ..............Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 22. Chim Bay Mỏi Cánh ........thơ : Trần Thị Hà Thân .............Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 23. Cuối Tuần Mưa ..............thơ : Nguyễn Nam An .................Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 24. Cám Ơn Đời , Cám Ơn Em   ....nhạc : Mai Đức Vinh .......Ca sĩ : Mỹ Ngọc , Xuân Phú

 25. Cánh Thư ..........................thơ : Thi Hạnh .............Ca sĩ : Thi Hạnh

 26. Chia Tay ........................thơ : Mạc Phương Đ́nh...........Ca Sĩ : Mỹ Ngọc

 27. Chiều Thu Nhớ ..........thơ : l.t Quỳnh Hương ..............Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 28. Có Bao Giờ ................thơ : Thi Hạnh ...........................Ca sĩ : Thi Hạnh

 29. C̣n Không Nơi Đó ...thơ : Thi Hạnh ...........................Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 30. Con Đường Phượng Tím......thơ : Miên Thụy ...............Ca sĩ : Miên Thụy