T́nh Khúc  Mai Đức Vinh

 

 1. Biển Hoàng Hôn  ....thơ : Bảo Trân ...................Ca sĩ : Quang Minh

 2. Biển .........................thơ : Phạm Hồng Ân...........Ca sĩ : Nguyễn Dung

 3. Bài Thơ Cho Em ....thơ : Phạm Ngọc.................Ca sĩ : Bảo Yến

 4. Bảo Trân .................lời : Mỹ Ngọc ......................Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 5. Bảo Trân .................lời : An Phú Vang ..............Ca sĩ : L.T Quỳnh Hương

 6. Bốn Mùa .................thơ : Trần Thị Hà Thân .....Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 7. Bóng Tay ................thơ : Luân Hoán..................Ca sĩ : Nguyễn Dung

 8. Buồn Thu ...............thơ : Nhược Thu.................Ca sĩ : Ngọc Tâm

 9. Bay Trên Quê Hương HNTT ....thơ : Nguyễn Nam An...Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 10. Buồn Tôi ................lời : Mỹ Ngọc ......................Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 11. Biển Gọi .................thơ : Cung Vũ .....................Ca sĩ : Huệ Vinh

 12. Buồn .....................thơ : Trần Thị Hà Thân .....Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 13. Bao Giờ .................thơ : Hồng Vũ Lan Nhi ......Ca sĩ : Mỹ Ngọc

 14. Buồn Chi Em.........thơ : Miên Thụy .................Ca sĩ : Miên Thụy

 15. Bé Thương Ơi ! .............................thơ : Miên Thụy................Ca sĩ : Mỹ Ngọc