Tnh Khc Mai ức Vinh

 

  1. m Thầm ..............thơ : Hn Mạc Tử.......Ca sĩ : An Như Ph

  2. An Ngy .........lời : Mỹ Ngọc ..............Ca sĩ : Mỹ Ngọc

  3. o Tm Xưa .........thơ : L Huy H ..........Ca sĩ : An Như Ph