Câu Chuyện Thơ Nhạc
Do Chị Bích Huyền thực hiện , đă phát thanh trên VOA
 
Hoàng Hạc Lâu
 
Bài viết : Trấn Lê Quang Nguyễn
Thơ phóng tác : Vũ Hoàng Chương ,Vương Ngọc Long
Nhạc : Cung Tiến , Mai Đức Vinh
Ca sĩ : Quỳnh Dao ,Tấn Đạt