Cu Chuyện Thơ Nhạc
Do Chị Bch Huyền thực hiện , đ pht thanh trn VOA

Đn Mừng Năm Mới


 

 
Đn Mừng Năm Mới

 

thơ : Trần Mộng T, Đinh Hng, Nguyễn Nhật nh
nhạc : Ng Thuỵ Min, Ngọc Bch, Lm Thuỳ Giang

đặc biệt c sự gp tiếng của Phạm Mỹ LộcBấm Vo y Nghe Chương Trnh