Ðêm Văn Nghệ và Dạ Vũ Ra Mắt CD
"Mây Trời Không Ðủ Mênh Mông"
tại Sacramento California ngày 4 tháng 1 năm 2003