Trang Giới Thiệu Tác Phẩm

Thơ   Trùng Khơi Sóng Vỗ   tác giả: Cát Biển

Những ngày thơ dại, có một vị thầy đã cho tôi niềm hi vọng. Người dẫn dắt tôi, nhưng luôn luôn chừa tôi khoảng trống để tôi tự lớn khôn. Người dạy tôi sự mầu nhiệm của ước mơ. Vị thầy nghiêm túc ấy đã mở cho tôi cánh cửa của tâm hồn để bước vào thế giới kỳ thú đầy chân giá trị và triển vọng cao quí của loài người. Ông mang tôi ra khỏi bóng tối của khờ dại và vào vùng ánh sáng của suy tư. Người thầy ấy đã khuất núi, nhưng ngọn nến ngày nào do ông thắp sáng vẫn còn cháy mãi trong hồn người học trò xưa. Xin mời khách rộng mở cánh cửa của tâm hồn để cùng ra khơi khám phá một chân trời mới lạ...

Với lời giới thiệu của các nhà thơ: Trần Trung Đạo, Mường Giang Giáng Hạ. Phát hành tháng 7 năm 2002. In trên giấy quí đẹp . Trình bày mới lạ, hấp dẫn. Gần 70 bài thơ chọn lọc và các đoản văn. 

Ấn Phí: $ 10 US (Ngoài Hoa Kỳ cộng thêm cước phí)

  • Trùng Khơi Sóng Vỗ: tác phẩm dấu yêu trao gửi từ những ấp ủ, rung cảm và ước mơ của giòng máu Việt.
    Trùng Khơi Sóng Vỗ: một món quà trang nhã để tặng nhau.

giới thiệu:

1. Trần Trung Ðạo giới thiệu thơ Cát Biển
2. Cảm nghĩ của nhà thơ Mường Giang

Địa chỉ liên lạc:

Sang Nguyễn
1115 E Passyunk Ave.
Philadelphia, PA 19147 USA
Email: sn68pbc@yahoo.com