Lời Chào

 

 

Trang nhà Cát Biển kể từ hôm nay được dời về địa chỉ này (www.catbien.com) do sự khích lệ của một số thân hữu. Xin hân hạnh chào quý khách đến thăm và xin mời ghé qua trang Lưu Bút ghi lại vài hàng để chia sẻ ý kiến.

Cát Biển


 

Tụ Tan giòng thuỷ triều khơi sóng
Thân cát đầy vơi lượng hải hà
Xoay bao cảnh sắc về nguyên ủy
Đọng kết nghìn cung diệu thiết tha

 

 

(Trích thi tập Trùng Khơi Sóng Vỗ)

 

...Những ngày thơ dại, có một vị thầy đã cho tôi niềm hi vọng. Người dẫn dắt tôi, nhưng luôn luôn chừa tôi khoảng trống để tôi tự lớn khôn. Người dạy tôi sự mầu nhiệm của ước mơ...

...Ông mang tôi ra khỏi bóng tối của khờ dại và vào vùng ánh sáng của suy tư. Người thầy ấy đã khuất núi, nhưng ngọn nến ngày nào do ông thắp sáng vẫn còn cháy mãi trong hồn người học trò xưa...

 

 

Vũ trụ của thi ca thì vô hạn, xin mời quý khách cùng ra khơi khám phá một vùng trời nhỏ bé có tên là Cát Biển.

 

  Cát Biển

 

Bạn là viễn khách thứ

Copyright ©  CatBien2002 

All rights reserved.

 

Email to Web Designer:

info@catbien.com