MA TRĂNG
Lin"cửa đ khp ngăn em về"
Lời nhạc Phạm Duy

Ma trăng thơ cổ tch
cổng huyền thoại xa vời
thềm xưa khng người đợi
xanh khướt mu trăng soi

Ma trăng no qa vng
chim đ xa cuối trời
quạnh hiu ma chia biệt
lnh đnh mu trăng ti

Ma trăng xưa con gi
o luạ vng sn phơi
trăng hn từng nhnh tc
trăng soi nt mi cười

Ma trăng đm hạnh ngộ
Di mă‘t trời sao vui
người xa xi biền biệt
biểm m trăng ngủ vi

Ma trăng no trở lại
thuyền theo sng xa khơi
cnh rong cn tri mi
giữa biển trăng ngậm ngi

LIN


1

Home